HEINEKEN (long neck)

R$ 8,90

EISENBAHN PILSEN (long neck)

R$ 8,90

EISENBAHN PALE ALE (long neck)

R$ 9,90

EISENBAHN STRONG GOLDEN ALE (long neck)

R$ 9,90

EISENBAHN WEIZENBIER (long neck)

R$ 9,90

ÁGUA COM GÁS (500 ml)

R$ 3,90

ÁGUA SEM GÁS (500 ml)

R$ 3,90

CHÁ GELADO

A partir de  R$ 6,50

REFRIGERANTE (lata)

A partir de  R$ 5,90